O spoločnostiOCS s.r.o. prišla na slovenský trh s úzkym zameraním na outsourcing IT služieb. Spoločnosť čerpá zo skúseností z medzinárodných outsourcingových projektov a nazbierané know-how sa snaží ponúknuť malým a stredným podnikateľom. Naše služby, produkty, ako aj projekty sú koncipované s ohľadom na medzinarodné štandardy. Postupy a metódy ako tieto štandardy dosahovať, resp. udržiavať boli navrhnuté a spracované s ohľadom na štandardy ITIL-u. Reagujeme tak nielen na stále sa zvyšujúce interné vedomosti, ale v prvom rade na meniacu sa charakteristiku na poli IT, kde si spoločnosti pôsobiace mimo sektora IT začínajú stále viac uvedomovať potrebu, význam, ako aj prospešnosť a výhodnosť outsourcingových riešení.
Pri našich službách si môžete byť istí, že sa zveríte do rúk odborníkom.